Rekisteriseloste

ihanaa.fi / Zamas Oy noudattaa Suomen Henkilötietolakia (523/1999) 10 §.

Laatimispäivä 02.03.2018. 

1. Rekisterin pitäjä

Zamas Oy

2861530-6

Isonkorventie 7

91900 Liminka

Puhelin 045 3123533

 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Sauli Setälä

Zamas Oy

2861530-6

Isonkorventie 7

91900 Liminka

Puhelin 045 3123533

Sähköposti: kauppa@ihanaa.fi

3. Rekisterin nimi ihanaa.fi -verkkosivuston käyttäjärekisteri, jota Zamas Oy ylläpitää.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Ihanaa.fi -verkkosivuston käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

 5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja tilaushistoria.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Ihanaa.fi  -verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Zamas Oy ei luovuta asiakastietoja muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. 

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.